//
// ViewController.swift
// RxSwift-example1
//
// Created by sandesh sardar on 23/05/19.
// Copyright © 2019 sandesh sardar. All rights reserved.
//

import UIKit
import RxSwift
import RxCocoa

class ViewController: UIViewController {
  
  @IBOutlet weak var slider: UISlider!
  @IBOutlet weak var sliderValue: UILabel!

  let disposeBag = DisposeBag() // for memory management
  
  override func viewDidLoad() {
    super.viewDidLoad()
    
    self.slider.rx.value // made slider as observable
      
      //subscribe to above observable
      .subscribe(onNext: { slidervalue in
        self.sliderValue.text = "\(slidervalue)"
        print(slidervalue)
      }).disposed(by: disposeBag)
  }
}

git clone https://sandeshsss@bitbucket.org/sandeshsss/rxswift-example1.git